2. Īn domeniul protectiei mediului2.1 Managementul protectiei mediului

2.2 Diagnosticul problemelor de mediu la impactul cu diferite tipuri de poluanti

2.3 Studii de impact
Studiile de impact asupra mediului (SI) sunt cerute de legislatia de mediu in vigoare in Romania si au structura definita de OM nr. 860/2002. Ele reprezinta o componenta esentiala a dosarului depus de intreprinderi pentru obtinerea acordului de mediu. SI au ca scop estimarea impactului asupra mediului generat de noi investitii si de modernizarea / retehnologizarea intreprinderilor.

2.4 Bilanturi de mediu
BM sunt studii de mediu ce constau din culegere de date si documentare cu sau fara prelevare de probe si analize de laborator privind factorii de mediu, in functie de dimensiunea poluarii, care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.

2.5 Studii si proiecte de protectia mediului
Intocmirea diferitelor studii si proiecte care apar in acest vast domeniu al protectiei mediului.

2.6 Dezvoltare de modele de simulare locale cu integrarea modelelor digitale de teren

2.7 Evaluari de risc
Evaluarea riscului implica estimarea (incluzand identificarea pericolelor, amploarea efectelor potentiale si probabilitatea unei manifestari periculoase) si calcularea riscului (incluzand cuantificarea importantei pericolelor si consecintelor pentru persoane si/sau pentru mediul afectat).